Vyrábíme betony typu:

C dle ČSN EN 206-1

B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400)

Betonové potěry se zaručenou pevností

(frakce do 4 mm)

Speciální betony, kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace

Náš sortiment písku a kameniva:

Písky:

Písek bílý

Písek kopaný

Písek betonářský

Vytáčky :

Vytáčky jemné

Vytáčky 8-16

Vytáčky hrubé

Štěrky :

Štěrk 0-32

Štěrk 32-63

Štěrk 0-63

Drtě:

Drť 8-16

Drť 0-4

Drť 4-8

Dopravu realizujeme vlastními vozy

Avia

Avia kontejner

Liaz

Liaz + přívěs

Liaz + návěs

Liaz HR

Avia kontejner

Tatra 7m3

Tatra 815 6m3

Tatra 5m3